Categorie: Avizier

Anunț concurs

ANUNŢ Primăria Comunei  Baia, Judeţul  Suceava,  organizeaza concurs,  în data de 21.12.2016, ora 9.00 – proba scrisa  și în ziua de 23.12.2016,  interviul, pentru ocuparea    pe perioada nedeterminata a 2 funcții contractuale de execuție ...

Anunț ședință ordinară

R O M Â N  I A JUDEŢUL SUCEAVA PRIMARIA COMUNEI  BAIA Nr. 10446 din 22.11.2016 A N U N Ţ   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională înadministraţia publică,...