Măsuri de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole