Achiziții

2024

Achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări pentru „Modernizare drumuri în comuna Baia, Județul Suceava”

2023

Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări pentru ,,Amenajarea trotuare pe strada Alexandru cel Bun din  comuna Baia”

Achiziție „Servicii de catering, respectiv Pregătirea și livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale „Învățător Vasile Hlihor” Baia, Județul Suceava, în cadrul „Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat”.


2022

Anunț achiziție directă execuție lucrări aferente obiectivului de investiție „Amenajare Piață Agroalimentară Obor, grupuri sanitare, tarabe, alei pietonale”

Anunț achiziție directă execuție lucrări pentru modernizare pod situat pe strada General Mleșniță Constantin din satul Baia, Comuna Baia

Achiziție publică având ca obiect: Execuție lucrări pentru “Construire poartă intrare în comuna, județul Suceava”

Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului de Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparținând Unității Administrativ Teritoriale Baia

Iunie

Achiziție publică având ca obiect: “Construire sens giratoriu la Intersecția străzilor Gheorghe Onișoru cu General Mleșniță Constantin, din satul Baia, comuna Baia”

Noiembrie

Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări pentru „Amenajare trotuare și rigole la Școala Gimnazială din satul Bogata”