Achiziții

2022

Anunț achiziție directă execuție lucrări aferente obiectivului de investiție „Amenajare Piață Agroalimentară Obor, grupuri sanitare, tarabe, alei pietonale”

Anunț achiziție directă execuție lucrări pentru modernizare pod situat pe strada General Mleșniță Constantin din satul Baia, Comuna Baia, Județul Suceava

Achiziție publică având ca obiect: Execuție lucrări pentru “Construire poartă intrare în comuna, județul Suceava”

Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului de Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparținând Unității Administrativ Teritoriale Baia, județul Suceava

Iunie

Achiziție publică având ca obiect: “Construire sens giratoriu la Intersecția străzilor Gheorghe Onișoru cu General Mleșniță Constantin, din satul Baia, comuna Baia, Județul Suceava”