Lista persoanelor care nu depun declarații de interese