Comisii

 • Comisia  pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism 
 1. ȘANDRU ROMICĂ –  PSD
 2. BISERICĂ MIHAI  –  PSD
 3. HLIHOR PETRUȚ  –  PSD
 4. TĂRĂBUȚĂ CORNEL-GEANI – PSD
 5. GOGU MIHAELA-PETRONELA – PRO ROMÂNIA
 • Comisia  pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor
 1. NATU IOAN – PSD
 2. CIOBANU GIGEL – PSD
 3. HLIHOR NECULAI – PSD
 4. PĂDURARU VASILE – PSD
 5. PĂSCĂRIȚA NECULAI – PNL
 • Comisia  pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială activități social – culturale, culte și protecție  copii
 1. GOGU MIHAIL-CORNEL – PSD
 2. ANISIA MIRCEA – PSD
 3. ONICEANU VASILE – PSD
 4. ȘTEFAN VASILE  – PSD
 5. MOISII MIHAI – PNL