Comisii

 1. Comisia  pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism 
 1. ȘANDRU ROMICĂ –   PSD
 2. BISERICĂ MIHAI    –   PSD
 3. HLIHOR PETRUȚ   –   PSD
 4. TĂRĂBUȚĂ CORNEL –GEANI -PSD
 5. GOGU MIHAELA – PETRONELA – PRO ROMÂNIA
 1.  Comisia  pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor
 2. NATU IOAN – PSD
 3. CIOBANU GIGEL – PSD
 4. HLIHOR NECULAI – PSD
 5. PĂDURARU VASILE – PSD
 6. PĂSCĂRIȚA NECULAI – PNL
 1. Comisia  pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială

activități social – culturale, culte și protecție  copii

 1. GOGU MIHAIL –CORNEL -PSD
 2. AMARIEI TUDORIȚA – PSD
 3. ONICEANU VASILE  – PSD
 4. ȘTEFAN VASILE   – PSD
 5. MOISII MIHAI   -PNL