Anunțuri


2024

Anunț casare bunuri Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru”

2023

Anunț casare bunuri Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru”

Anunț prelungire termen depunere cereri  înlesniri la plata obligațiilor fiscale

Anunț vânzare terenuri intravilane

Anunț vânzari bunuri

Cum se face corect colectarea deșeurilor

Anunț campanie vaccinare antirabică aeriană


Delegarea gestiunii activității de colectare și transport pentru deșeurile municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava


2022

Persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public (Legea 544)

Anunț vânzări bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale

Anunț închiriere pășuni domeniu privat

Anunț înscriere curs Agromediu și agricultură ecologică

Anunț vânzare terenuri intravilane

Anunț campanie vaccinare antirabică

Anunț publicare documente tehnice cadastru


2021

Ofertă teren de vânzare

Anunț OCPI

Anunț achiziție servicii reparație și modernizare loc de joacă

Studiu oportunitate colectare și transport deșeuri în județul Suceava

Invitație execuție lucrări aferente obiectivului de investiții “Amenajare de alei pietonale, trotuare și semnalizare rutieră la grădinița nr.3 din Baia”

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate


2020

PUZ hala producție țevi

Anunț ședință ordinară pentru luna septembrie

Acordare tichete educaționale

Anunț licitație publică deschisă terenuri

Anunț achiziție publică

Anunț examen promovare grad profesional superior


2019

Anunț facilități fiscale

Anunț program național de cadastru și carte funciară

Numerotarea și delimitarea secțiilor de votare

Anunț licitație vânzare terenuri


2018

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (persoane juridice)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice)

Anunț organizare licitație pentru vânzarea unor suprafețe de teren

Anunț concurs muncitor calificat/mecanic auto

Licitație publică cu strigare

Eșalonare plată taxe și impozite

Concurs consilier grad I Compartiment achiziții publice