Proiecte acte normative

2021

Proiect hotărâre privind aprobarea regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local Baia

Proiect hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Compania Națională Poșta Română pentru suprafața de 193 mp aparținând domeniului public al comunei Baia

Proiect hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unor bunuri imobile, teren, proprietate privată a Comunei Baia

Proiect hotărâre privind constituirea și concesionarea sistemului de distribuție gaze naturale în comuna Baia

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Episcopia Romano-Catolică de Iași a unui imobil-teren situat în comuna Baia

Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ teritorială a comunei Baia

Proiect de hotărâre privind modalități de gestionare pentru serviciul de iluminat public

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unor bunuri imobile (terenuri) situate în Comuna Baia

Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul comunei Baia

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului public al comunei Baia în domeniul privat al acestuia, a imobilului-construcție (primăria veche, muzeul satului Baia), situat pe strada Petru Rareș nr.15, în vederea demolării