Primăria

Primăria Comunei Baia


Lista funcțiilor din cadrul Primăriei Baia plătite din fonduri publice (septembrie 2018)

Lista funcțiilor din cadrul Primăriei Baia plătite din fonduri publice (martie 2018)


Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Baia

Demnitari

Tomescu Maria – primar
Biserică Mihai – viceprimar
Gheorghițanu Irina Maria – consilier personal al primarului
Cocean Rodica – secretar comună


Compartiment financiar contabil, patrimoniu, impozite și taxe locale

Florea Andreea – consilier asistent
Vasian Mariana Angela – consilier debutant
Tudosă Viorica Florinela – referent asistent
Bacal Silviu Eugen – referent asistent


Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

Pascariu Mihaela – consilier superior
Todirică Elena – consilier asistent


Compartiment fond funciar, registru agricol și arhiva

Dohotariu Andreea Oana – consilier asistent
Șandru Dragoș – referent superior


Compartiment protecția mediului și situații de urgență

Roșca Vasile – referent principal


Compartiment amenajarea teritoriului și urbanism

Lozovei Ilie – referent de specialitate


Compartiment cultural-sportiv și promovare turism

Muraru Teodora – consilier I


Compartiment administrativ și gospodărire comunală

Aioanei Aspazia – femeie de serviciu
Biserică Neculai – muncitor
Hlihor Ioan – muncitor
Iftimovici Gheorghe – muncitor
Iftimovici Neculai – șofer
Marian Gheorghe – muncitor
Maxim Mihai – muncitor
Mihăilă Gheorghe – șofer
Păscărița Neculai – muncitor
Spinare Neculai – muncitor