Primăria


Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Baia

Demnitari

Tomescu Maria – primar
Biserică Mihai – viceprimar
Gontariu Rodica – consilier personal al primarului
Cocean Rodica – secretar comună


Compartiment financiar contabil, patrimoniu, impozite și taxe locale

Apostol Alina- consilier superior
Florea Andreea – consilier asistent
Tudosă Viorica Florinela – consilier asistent
Bacal Silviu Eugen – referent asistent
Dediu Ionel – consilier asistent


Compartiment audit public intern

Nechifor Claudiu – auditor asistent


Compartiment achiziții publice

Rusu Iuliana Alina – consilier asistent


Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

Pascariu Mihaela – consilier superior
Todirică Elena – consilier asistent


Compartiment fond funciar, registru agricol și arhiva

Dohotariu Andreea Oana – consilier asistent
Șandru Dragoș – referent superior
Fântanariu Maria – agent agricol
Apopei Vasilica – consilier asistent


Compartiment protecția mediului și situații de urgență

Roșca Vasile – referent principal


Compartiment amenajarea teritoriului și urbanism

Lozovei Ilie – referent de specialitate


Compartiment cultural-sportiv și promovare turism

Muraru Teodora – consilier I


Compartiment administrativ și gospodărire comunală

Aioanei Aspazia – femeie de serviciu
Biserică Neculai – muncitor
Filip Aurel – mecanic auto
Guță Marius Adrian – consilier I
Hlihor Ioan – muncitor
Iftimovici Gheorghe – muncitor
Iftimovici Neculai – șofer
Marian Gheorghe – muncitor
Maxim Mihai – muncitor
Spinare Neculai – muncitor
Teodorescu Dumitru – șofer