Anunț privind organizarea unei lictitații pentru vânzarea unor suprafețe de teren