Anunț privind închirierea de pășuni ce aparțin domeniului privat al Comunei Baia