Primăria și Consiliul Local al comunei Baia organizează Adunare Populară