Proiect „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente pentru activității didactice on-line”