Vânzări bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrative teritoriale