Autor: workmaster

Anunț posesori teren

Proprietarii sau posesorii care dețin teren în tarlalele: Movila Mare, Movilă Roșca, Movila Mică I și Movila Mică II sunt așteptați la primărie cu actele de proprietate, în vederea identificării terenurilor și verificării documentației...

Convocare

Proprietarii, posesorii, deținătorii terenurilor situate pe raza comunei Baia, Sector Cadastral 11, sunt rugați să se prezinte la teren, în vederea identificării și intabulării gratuite a terenurilor, după programul de mai jos: Joi, 28...

A N U N Ţ

A N U N Ţ

R O M Â N  I A JUDEŢUL SUCEAVA                                        PRIMARIA COMUNEI  BAIA NR. 3492  din  13.05.2021 A N U N Ţ         Având in vedere prevederile art.7 alin.1 din Legea 52/2003 privind transparența decizională...

La mulți ani, România!

Iubim România și oamenii de aici! Acum mai bine de 100 de ani se făurea Marea Unire, de către românii care au iubit țara. Nu i-am uitat pe ei, înfăptuitorii unui vis care dăinuie...

Anunț facilități fiscale

Consiliul Local al Comunei Baia, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2020, a adoptat o hotărâre privind instituirea unor facilitați fiscale pentru obligațiile de plată restante, datorate bugetului local al Comunei Baia, și...